Haugaland Avløysarlag

Varslingsrutinar ved alvorlige skadar/ulykkar for tilsette i Haugaland Avløysarlag SA

 1. Ring 113 umiddelbart!
  Dersom det skulle visa seg at ein skade er meir alvorleg enn det først såg ut til, så med skaden i ettertid
 2. varsla politi, arbeidstilsyn og dagleg leiar i Avløysarlaget
  Bonden/oppdragsgivaren er leiar på staden og har ansvar for denne varslinga, men sjekk først om nokon andre alt har gjort da-.
 3. Avløysarlaget har ansvar for papirarbeid
  Skrifteleg melding til arbeidstilsynet.
  Melding om yrkesskade til NAV, m.m.

Dersom media ønkjer opplysningar i saka, så vis dei til Haugaland Avløysarlag som er arbeidsgiver.

–Henta frå skriv av Haugaland Avløysarlag SA