Haugaland Avløysarlag

Timelister

Timeliste

Her finn du blanke timelister, som du kan skrive ut og bruke. Det er også lagt ved forenkla arbeidskontrakt.

Hugs at timelistar som vert levert inn må vera summert, ha timesatsen øverst til høgre, vera signert av både avløysar og oppdragsgivar.

Alle skal også fylle ut ein arbeidsavtale. Hugs at alle nye må senda inn arbeidsavtale før me kan betala ut lønn!

Det er nå moglegt å levera inn elektronsike timelister. Er da ynkjeleg for både bonde og avløysar ta gjerne kontakt med oss på 995 88 999 eller send epost