Styret

Styret i Haugaland Avløysarlag SA.

Etter årsmøtet 14. mars 2016.

Leder:

Ruedi Huber.                                                 Fra Karmøy.                              Telefon: 92060587

Nestleder

Liv Haukås                                                     Fra Tysvær.                               Telefon: 99037212

Styremedlemmer:

Merita Øvrebø.                                              Fra Tysvær.                              Telefon: 92843451

Terje Munkejord.                                          Fra Tysvær.                              Telefon: 97076436

Geir Olav Larsen.                                          Fra Vindafjord.                         Telefon: 97063232

Arne Edvard Aase.                                        Fra Karmøy.                            Telefon: 45600610

For de ansatte:

Marianne Haukås.                                         Fra Tysvær.                             Telefon: 99615212

varamedlemmer:

1. Asbjørn Alendal.                                        Fra Vindafjord.                       Telefon:  91617151

2. Einar Skeie.                                                Fra Karmøy.

3. Inge Lundervold.                                       Fra Tysvær.

 

Valgkomiteen:

1 år. Alf Egil Vaula.                                         Fra Vindafjord.

2 år. Egil Otto Hakull.                                    Fra Vindafjord.

3 år. Harald Miljeteig.                                    Fra Haugesund.

Vara for valgkomiteen:

Torstein Alvestad.                                          Fra Bokn.