Haugaland Avløysarlag

Skattekort.

I 2014, er det som de fleste har fått med seg nytt at arbeidsgiver henter skattekort elektronisk hos skatteetaten.
De som skal ha frikort eller vil endre på skatten sin, må selv gå inn på skatteetaten sine sider og ordne dette. Dette gjelder også utlendinger som kommer til Norge for første gang, eller som ikke har norsk personnummer. Vi henter inn alle nye endringer som er gjort, dagen før utlønning.
Dersom endring ikke er gjort av den enkelte selv, eller er endret for sent, blir trukket 50%.

NULL