Haugaland Avløysarlag

Skjekkliste

Sjekkpunkt for bonde og avløysar i samarbeid med Nortura, NLT, Felleskjøpet og Tine

 • EL-Anlegg (sikringar)
 • Brannsløkkingsapparat
 • Gass
 • Siloheis
 • Kraftoverføringsakslingar
 • Traktor (veltefare etc.)
 • Luker og fallgruver
 • Vatn (hovudkran)
 • Viktige telefonnummer
 • Førstehjelpsutstyr
 • Verneutstyr
 • Sikring og varsling av sjuke dyr
 • Mjølketanken

Henta frå dokument utarbeida av Nortura, NLT, Felleskjøpet og Tine