Haugaland Avløysarlag

I samarbeid med fagfolk  har vi utarbeidet kartlegginger og risikovurderinger med handlingsplaner. Alle våre medarbeidere skal lese igjennom de aktuelle. Hvis det er noe dere kommer borti i arbeidslivet som ikke kommer frem her som kan utgjøre en risiko kan dere fylle ut egne i tillegg. Dere finner oppskriften på Arbeidstilsynet.no

Melkproduksjon – Lausdrift

Båsfjøs

Sau/geite produskjon

Flytting av dyr/storfe i fjøset

Svineprsoduskjon

Hønseproduksjon

Gjødselkjøring

Garsproduksjon i bratt terreng

Høytrykksvasking

Klipping av ku

Levering av storfe

Hogst og tynning av skog

Diverse arbeid, diverse arbeid 2