Haugaland Avløysarlag

Om Laget

Haugaland Avløysalag ble stiftet 01.01.2008, etter at lagene fra Karmøy, Tysvær og Vindafjord fusjonerte.

Haugaland Avløysarlag har hovedkontor på Landbrukets hus i ølen, og avdelingskontor på Aksdal Senter.

I tillegg leier vi tjenester av Karmøy Bygdeservice.

Vi har medlemmer i kommunene Vindafjord, Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy og Utsia. Haugaland Avløysarlag leier ut arbeidskraft til bønder og andre i alle kommunene som laget omfatter.