Haugaland Avløysarlag

Om Haugaland Avløysarlag SA

Haugaland Avløysarlag SA ble stiftet 01.01.2008, etter at lagene i Karmøy, Vindafjord og Tysvær fusjonerte.

Ett interimstyre med leder og nestleder fra hvert av de «gamle» lagene, ledet laget frem til årsmøtet 13.03.08 der det nye styret ble valgt.

Ett av målene er at det til enhver tid er representanter fra de tre opprinnelige lagene i styret.

Laget har hovedkontor på Landbrukets Hus i Ølen, og avdelingskontor på Aksdal Senter.

Vi har hovedansvaret for kommunene: Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Haugesund Utsira.