Haugaland Avløysarlag

Ny lønningsdato

Fra Januar 2015, er lønningsdatoen den 20. i måneden. Listene må være inne innen den 10. i måneden.

Dette for å tilpasse oss den nye A-ordningen.

Timelister som ikke er inne innen kontortiden 15.30 den 10.i mnd, eller ikke er riktig utfylt, vil ikke bli utbetalt.