Haugaland Avløysarlag

Medlemsskriv nr.04

Det orginale medlemsskrivet finn du her: Medlemsskriv 04/17 November 2017

Denne gangen tar medlemsskrivet opp desse tinga:

 Tilskot 2017

Nå nærmar det seg slutten av året. Sidan me dessverre IKKJE har fått tala med maks. refusjon, har me laga ein lita oversikt over korleis du kan finn da ut.
SISTE FRIST for å levera inn timar for 2017 er 10. desember.
Husk personnummer, banknummer, adresse og postadresse på alle nye! Samt arbeidsavtale med dei.

 Timelister, overtid

Visar til Arbeidstilsynet sine veldig strenge krav om utfylling av timelister og reglar på overtid!

Minnar om at me har tilbud om elektroniske timelister!
Ta kontakt dersom du er interessert i dette, så ordnar me tilgangen straks!

Opplæring, avvik

Me vil igjen minna om ansvaret for å gi god nok opplæring til dei som skal gjera ein jobb hos deg. Pass og på å føra opp på opplæringsskjemaet etter kvart det du har gitt opplæring i, og signer begge to.
Alle uønska hendingar som fører/kunne ført til ulykker, skal rapporterast til oss på avviksskjema. Me treng at alle gode krefter jobbar saman for å få ned ulykkesstatistikken i landbruket.

Me vil svært gjerne ha e-postadressa til alle medlemmer. 

Me vil  få ønskja alle ei fin førjulstid!

Helsing Haugaland Avløysarlag SA, Marianne og Gudveig