Haugaland Avløysarlag

Husk innleveringsfristen for timelistene.

Fristen for innlevering av timelister er den 10. hver måned.
Timelister som ikke er inne innen den 10. hver måned, vil ikke bli utbetalt før ved neste lønnsperiode.
Vi har sendt ut medlemsinfo til våre medlemmer, der vi dessverre har sett oss nødt til å stille en del krav om utfyllingen av timelistene.
KRAV:
Skriv leselig.
Legg sammen timene.
Timelønna skal stå øverst i høyre hjørne.
Timelistene må være på kontoret i løpet av kontortiden den 10. hver mnd.
Timelistene kan sendes pr. post, e-post, telefaks eller leverest på kontorene.
Timelistene som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli utbetalt.

NULL