Haugaland Avløysarlag

HMS er viktig!

Helse handlar om å ha eit arbeid som gjer at du er opplagd i fridtida også. At du kjem «heil» og uskadd heim slik at både du og familien får glede av deg og pengane som du slit for kvar dag.

Miljø betyr at arbeidsplassen din er ryddig, triveleg og fri for støv, røyk og gass. Det betyr også at arbeidsoppgåvene er utfordrande og at du får høyre når du gjer ein god jobb. Miljø tyder å føle at ein høyrer til og er med «på laget»

Sikkerheit handlar om å minske risikoen for ulykker. Det byrjar med din eigen innsats, at du tenkjar deg om og ikkje tar sjansar.

Meld ifrå!
Du må vera aktiv og ikkje overlata ansvaret til andre hvis du ser noko som er eller kan bli ei fare. Meld ifrå med ein gong og sørg for at lignande situasjonar unngås ved ein seinare anledning.

Yrkesstoltheit og bevisstheit om HMS høyrar saman!

 

Henta frå HMS-Handboka side 5