Haugaland Avløysarlag

Bli medlem i Haugaland Avløysarlag??

Det pågår for tiden en vervingsaksjon over hele landet for å få flere medlemmer til avløserlagene. Det er for mange bønder som av ulike årsaker ikke bruker av tilskuddet de har fått tildelt, f.eks. at de synes det er for komplisert med alt papirarbeidet. Dette kan vi hjelpe deg med. 

Haugaland Avløysarlag er ett Bonde-eid foretak av typen SA. Her kan du melde deg inn som medlem og medeier, og få tilgang til våre tjenester og medlemsfordeler.

Haugaland Avløysarlag omfatter kommunene Utsira, Karmøy, Bokn, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Laget har ett styre på 7 bønder, og vi er 2 ansatte i administrasjonen. Vi har hovedkontor i Ølen og avdelingskontor i Aksdal. Pr. i dag har vi 636 medlemmer i vårt område, men vi tar gjerne imot flere.

Som medlem i Haugaland Avløysarlag vil du kunne dra nytte av våre tjenester på blant annet disse områdene:

 • Organisering og formidling av alle former for avløsing.
 • Vi har arbeidsgiveransvaret for alle avløserne.
 • Utfører alt lønns. og personalarbeid. Det inkluderer utbetaling av lønn, betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, utsending av lønns- og trekkoppgaver m.m.
 • Alltid oppdatert oversikt over hva som er brukt/ restbeløp tilskudd avløsning.
 • Betaler sykelønn de første 16 dagene.
 • Oppfølging sykemeldte arbeidstakere til NAV m.m.
 • Betaler inn til OTP for de som har rett på det.
 • Har gode forsikringer på avløserne.
 • Har forsikring for evt. skade forvoldt av avløser.
 • Skaffer all dokumentasjon i sammenheng med søknad om tilskudd avløsning.
 • Informerer om regler i velferdsordningene.
 • Har flere fast ansatte landbruksvikarer til hjelp ved sykdom o.l.
 • Hjelper til med søknad tilskudd avløsning ved sykdom.
 • Organiserer avløyserkurs.
 • Gir avløserne tarifflønn og ordnede arbeidsforhold.
 • Driver du med annen næring i tillegg til gårdsbruk, kan vi lønne ut denne for deg også.
 • Søker UDI om opphold m.m.
 • Som medlem får du gode tilbud på blant annet helseforsikring gjennom oss.
 • Vi kan være mellomledd ved ev. uenighet mellom avløser/ tilsatt/bonde/bruker.
 • Ordne opp i alt annet som kan dukke opp.

Haugaland Avløysarlag er finansiert ved en liten fast kontingent i året(350 pr.d.d), samt ett påslag på lønnen som blir utbetalt(ca.5%).Vi har alltid vært ett av de billigste lagene i hele landet, og det har vi som ambisjon å fortsette med. Jo flere medlemmer, større omsetting= lave påslag.

Ta gjerne kontakt for mer innformasjon, og velkommen som medlem.