Haugaland Avløysarlag

HMS-system for landbrukstenester

Avviksskjema skal fyllast ut når det skjer avvik på arbeidsplassen i arbeidstida.

Avviksskjema på Polsk.
Flere språk kommer fortløpende.

Melding om avvik: