Haugaland Avløysarlag

Ny Arbeidsavtale

Det har med tida komme ein del nye krav til kva som skal stå i ein arbeisdavtale. me ber difor om å få inn denne nye avtalen frå alle tilsette, som ikkje har levert denne frå før. Hugs å fylla ut så mange felt som mugleg. Mange må bruka eit visst skjønn her, skriv så nært opptil det du trur når da gjeld f.eks. stillingsprosent.

Hugs at alle nye må senda inn arbeidsavtale før me kan betala ut lønn! 

Her finn du Arbeidsavtalen på:
Norsk
Nynorsk
Engelsk
Polsk
Litauisk