Timelister

Timeliste

Her finner du blanke timelister, som du kan skrive ut og bruke.

Det ligger også forenklet arbeidskontrakt.

Husk at timelister som blir levert inn må være summert, ha timesatsen øverst til høyre, være underskrevet av både avløyser og oppdragsgiver.

Alle skal også fylle ut en arbeidskontrakt.

TIMELISTER