Avviksskjema

HMS-system for landbrukstenester

Avviksskjema skal fyllast ut når det skjer avvik på arbeidsplassen i arbeidstida.

Avviksskjema på Polsk.
Flere språk kommer fortløpende.

Melding om avvik:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Sted (obligatorisk)

Dato for hendelsen (obligatorisk)

Beskrivelse av avvik (obligatorisk)

Forslag til tiltak